ขายที่ดิน - ดอยสะเก็ด

ขายที่ดิน 4 แปลง แบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้ว ก่อนถึงสำนักวิปัสสนาสัญญโต (สาขาวัดร่ำเปิง) แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

1,998,000 บาท
  • Property Code: 3761
Additional Information

ที่ดิน 6 แปลง แบ่งโฉนดแล้ว ขายตารางวาละ 3,000 บาท (ไร่ละ 1,200,000)

แปลง1 และ แปลง2 ขายแล้ว
แปลงที่3 โฉนด 37514 เนือที่ 1 ไร่ 47 ตารางวา (447 ตารางวา) ขาย 1,341,000 บาท
แปลงที่4 โฉนด 37515 เนือที่ 1 ไร่ 38 ตารางวา (438 ตารางวา) ขาย 1,314,000 บาท
แปลงที่5 โฉนด 37516 เนือที่ 1 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา (613 ตารางวา) ขาย 1,839,000 บาท
แปลงที่6 โฉนด 37517 เนือที่ 1 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา (666 ตารางวา) ขาย 1,998,000 บาท

ถนนคอนกรีตเข้าถึงที่ดิน ไฟฟ้า น้ำประปาเข้าถึง อยู่ก่อนถึง สำนักวิปัสสนาสัญญโต (สาขาวัดร่ำเปิง) แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ที่ดินในบริเวณที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
***อ้างอิงจาก กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕***

Property Detail

- ห้องนอน

- ห้องน้ำ

- ตารางเมตร

1 ไร่ 2 งาน 66 วา

- ชั้น

- ห้องครัว

- ห้องนั่งเล่น

- ที่จอดรถ

- ห้องทำงาน

- ห้องพักแม่บ้าน

- สตูดิโอรูม

- สระว่ายน้ำ

Map location

ขายที่ดิน 4 แปลง แบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้ว ก่อนถึงสำนักวิปัสสนาสัญญโต (สาขาวัดร่ำเปิง) แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่