ขายที่ดิน - ดอยสะเก็ด

ขายที่ดิน 6 แปลง แบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้ว ก่อนถึงสำนักวิปัสสนาสัญญโต (สาขาวัดร่ำเปิง) แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

1,415,250 บาท
  • Property Code: 3761
Additional Information

ที่ดิน 6 แปลง แบ่งโฉนดแล้ว ขายตารางวาละ 2,125 บาท (ไร่ละ 850,000)

โฉนด 37512 เนือที่ 1 ไร่ 41 ตารางวา ขาย 937,125 บาท
โฉนด 37513 เนือที่ 1 ไร่ 52 ตารางวา ขาย 960,500 บาท
โฉนด 37514 เนือที่ 1 ไร่ 47 ตารางวา ขาย 949,875 บาท
โฉนด 37515 เนือที่ 1 ไร่ 38 ตารางวา ขาย 930,750 บาท
โฉนด 37516 เนือที่ 1 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา ขาย 1,302,625 บาท
โฉนด 37517 เนือที่ 1 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ขาย 1,415,250 บาท

ถนนคอนกรีตเข้าถึงที่ดิน ไฟฟ้า น้ำประปาเข้าถึง อยู่ก่อนถึง สำนักวิปัสสนาสัญญโต (สาขาวัดร่ำเปิง) แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ที่ดินในบริเวณที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
***อ้างอิงจาก กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕***

Property Detail

- ห้องนอน

- ห้องน้ำ

- ตารางเมตร

1 ไร่ 2 งาน 66 วา

- ชั้น

- ห้องครัว

- ห้องนั่งเล่น

- ที่จอดรถ

- ห้องทำงาน

- ห้องพักแม่บ้าน

- สตูดิโอรูม

- สระว่ายน้ำ

Map location

ขายที่ดิน 6 แปลง แบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้ว ก่อนถึงสำนักวิปัสสนาสัญญโต (สาขาวัดร่ำเปิง) แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่